Děkanské volno

Děkan FF JU vyhlašuje na středu 23. října 2019 od 7.00 hod. do 12.00 hod. děkanské volno pro studenty 1. ročníků


Děkan

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

 

na středu 23. října 2019 od 7.00 hod. do 12.00 hod.

 

D Ě K A N S K É  V O L N O

 

pro studenty 1. ročníků

z důvodu konání slavnostní imatrikulace

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.

děkan FF JU