Filozofická fakulta má nového profesora

Ve velké aule pražského Karolina převzal dne 20. 6. 2019 jmenovací dekret prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Ve velké aule pražského Karolina převzal dne  20. června 2019 jmenovací dekret z rukou ministra školství Roberta Plagy prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prof. Krajíc byl jmenován pro obor Archeologie pravěku a středověku, a to na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity.

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., se specializuje na archeologii středověku a postmedieválního období, na dějiny řemesel, dějiny osídlení (středověká sídla - zaniklé středověké vesnice, historická jádra měst, šlechtická a církevní sídla), dějiny hmotné kultury (typologie, databáze, terminologie) a na pedagogickou koncepci archeologie středověku pro různé úrovně vysokoškolského studia.