Přijetí bez přijímacích zkoušek

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FF JU pro akademický rok 2020/2021 bez přijímacích zkoušek.

 

V souvislosti s tzv. epidemií koronaviru vydává děkan FF JU následující rozhodnutí upravující průběh přijímacích zkoušek na FF JU: