Prof. Radimská získala významné ocenění Mezinárodní federace profesorů živých jazyků - FIPLV International Award

Cena byla oficiálně předána 29. 11. 2019 předsedkyní Kruhu moderních filologů, vědecké společnosti sdružené v Radě vědeckých společností AV ČR, která prof. Radimskou na cenu za Českou republiku navrhla.

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. z Ústavu romanistiky FF JU získala celosvětově uznávané ocenění „FIPLV International Award“ od Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, zal. 1931 v Paříži). Toto prestižní ocenění je udělováno jednou ročně sdružením či jednotlivcům, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj a zkvalitňování výuky cizích jazyků a šíření cizojazyčné kultury ve své zemi. Ocenění bylo prof. Radimské předáno během celorepublikového setkání členů Kruhu moderních filologů (KMF), vědecké společnosti spadající pod Radu vědeckých společností AV ČR, se sídlem v Praze ve Šporkově paláci v Hybernské ulici. Ocenění předala prof. Radimské předsedkyně KMF prof. PhDr. Jana Králová, CSc., a ke gratulaci se kromě celé řady kolegů i bývalých studentů prof. Radimské připojila také Hélène Buisson, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského velvyslanectví v ČR v Praze, PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D., předsedkyně spolku Gallica – sdružení vysokoškolských vyučujících francouzštiny, Mgr. Sylva Nováková, Ph.D., předsedkyně Sdružení učitelů francouzštiny – SUF, doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., místopředseda Rady vědeckých společností ČR pro oblast společenských věd a doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., děkan Filozofické fakulty JU.

Profesorka Jitka Radimská vybudovala na Jihočeské univerzitě významné a uznávané romanistické pracoviště – Ústav romanistiky FF JU, v jehož čele dlouhá léta působila. Ve svém profesním životě se i nadále věnuje výuce a výzkumu v oblasti frankofonní literatury a je velkou oporou mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům, kteří u ní vždy mají dveře otevřené. Přes veškeré profesní úspěchy a četná ocenění v akademické sféře se profesorka Radimská, jak sama zmínila, cítí být především pedagožkou – francouzštinářkou, a proto je pro ni cena FIPLV pomyslným vrcholem jejího pedagogického působení. Mezi svými četnými publikacemi si profesorka Radimská nejvíce cení metodicky originální a krásně ilustrované učebnice francouzštiny pro předškolní děti - Moje planeta (Ma planète), která se stále používá a která dokazuje, že i jazyky, které považujeme za obtížné, se děti mohou učit s radostí, pomocí her a zábavných aktivit.