Spolupráce Jihočeské univerzity a Université de Paris úspěšně pokračuje

Rektor Jihočeské univerzity a rektorka Université de Paris podepsali 19. 12. 2019 prodloužení platnosti smlouvy o dvojím diplomu v navazujícím magisterském programu Théories et pratiques linguistiques. Zároveň obě instituce aktualizovaly studijní plány programů v souvislosti s novými akreditacemi.

Magisterský program dvojího diplomu Théories et pratiques linguistiques funguje už od roku 2009 a uskutečňují ho Filozofická fakulta JU a Faculté des Sciences Humaines et Sociales (Université de Paris). „V roce 2019 byly inovovány předměty, které studenti absolvují na každé z partnerských univerzit a na konci roku zástupci obou institucí podepsali prodloužení smlouvy,“ říká doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Studenti v rámci dvojího diplomu studují první rok magisterského studia na FF JU (program Francouzská filologie) a druhý rok na Université Paris Descartes (program Sciences du langage – Signes, Discours et Société). Po absolvování obou ročníků a obhajobě diplomové práce pod dvojím vedením získají absolventi diplom každé z partnerských univerzit. „Zástupci zaměstnavatelů jasně potvrzují, že při hledání uplatnění na trhu práce je pro absolventa dvojí diplom jednoznačnou výhodou,“ doplňuje děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Absolventi programu se uplatní na všech pozicích, které vyžadují vysoké komunikační schopnosti v češtině, francouzštině a dalších cizích jazycích (obchodní oddělení firem, redakce médií, marketing, státní správa, diplomacie), mohou pracovat jako překladatelé, tlumočníci či jazykoví experti.