Kurzy CŽV

  • Informace o kurzech, které proběhnou v AR 2020/21:
  Název kurzu Zkratka ve STAGu Garant Info ke konání v budově FF JU Platba a přihláška do Částka poznámka
1 Češi a Němci v srdci Evropy   prof. Jaklová vždy v úterý (06.10.2020 - 12.01.2021), P2, 14.00 - 15.30 18.09.2020 600,- Kč U11UAG/20/001
2 Pomocné vědy historické UAC/7PVH doc. Ryantová vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), P1, 8.50 - 9.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAC/20/001
3 Sfragistika, heraldika, genealogie UAC/ASHG dr. Sterneck vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S4, 13.15 - 14.00 06.09.2020 200,- Kč O11UAC/20/002
4 Novověká (latinská) paleografie I UAC/7NLP1 doc. Ryantová vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), S11, 15.00 - 15.45 06.09.2020 200,- Kč O11UAC/20/003
5 Cesty vzdělanosti v českých zemích
od středověku do počátku 20. století
UAC/7CV doc. Novotný vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S8, 13.15 - 14.50 06.09.2020 200,- Kč O11UAC/20/004
6 Interkulturní komunikace UAG/IK prof. Jaklová vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S5, 8.00 - 8.45 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/005
7 Akademický proseminář metodologický UAG/7APM prof. Jaklová vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), S4, 8.00 - 9.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/006
8 Vybrané kapitoly z české stylistiky UAG/0VKCS prof. Jaklová vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S2, 10.35 - 11.20 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/007
9 Politika a společnost - ČR a německy mluvící země UAG/PS dr. Šepták vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S7, 11.30 - 13.05 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/008
10 Dějiny německy mluvících zemí a jejich reflexe v současnosti
/výuka v NJ/
UAG/7GDLW doc. Eder vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S1, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/009
11 Deutschsprachige Literatur III /výuka v NJ/ UAG/DSL3 doc. Eder vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S2, 17.35 - 19.10 06.09.2020 200,- Kč O11UAG/20/010
12 Dějiny anglosaského kritického myšlení I UAN/0DKM1 doc. Nagy vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S4, 10.35 - 12.15 06.09.2020 200,- Kč O11UAN/20/011
13 Dějiny anglické literatury II /výuka v anglickém jazyce/ UAN/DAGL2 doc. Nagy vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), P2, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAN/20/012
14 Dějiny americké literatury II /výuka v anglickém jazyce/ UAN/DAML2 doc. Nagy vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), S9, 8.00 - 9.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAN/20/013
15 Zvuky, znaky a hodnoty: uvedení do klasické hudby UAN/ZZ dr. Jajtner vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S7, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAN/20/014
16 Laboratorní cvičení UAR/LC Mgr. Šálková vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), L3, 12.20 - 14.00 06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/015
17 Dokumentace archeologických artefaktů UAR/VPŘ24 Mgr. Šálková vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), S11, 8.50 - 10.30 06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/016
18 Dějiny pravěku UAR/7DP doc. Chvojka vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), S5, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/017
19 Hmotná kultura raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích:
Praktické laboratorní cvičení.
UAR/VPŘ16 Mgr. Pták dorozvrhuje se (pravděpodobně středa) 06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/018
20 Úvod do klasické archeologie UAR/0UKA dr. Kysela vždy v lichý pátek (09.10.2020, 23.10.2020, 06.11.2020, 20.11.2020,
04.12.2020, 18.12.2020), S13, 10.35 - 12.15 + 12.20 - 14.00
06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/019
21 Úvod do archeologie I UAR/7UA1 doc. Chvohja vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S10, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UAR/20/020
22 Česká literatura 19. století I UBO/BIXX1 prof. Tureček vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), P2, 11.30 - 13.00 06.09.2020 200,- Kč O11UBO/20/021
23 Česká literatura 1. poloviny 20. století I UBO/ČLSD1 prof. Papoušek vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), P1, 8.00 - 9.35 06.09.2020 200,- Kč O11UBO/20/022
24 Česká literatura 2. poloviny 20. století I UBO/ČLSD3 prof. Bauer vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), P2, 9.45 - 11.20 06.09.2020 200,- Kč O11UBO/20/023
25 Dějiny Anglie I UHE/7V003 dr. Král vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), S6, 11.30 - 13.05 06.09.2020 200,- Kč O11UHE/20/024
26 Vatikán a svět ve 20. století I UHE/7V010 doc. Šmíd vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S3, 13.15 - 14.50 06.09.2020 200,- Kč O11UHE/20/025
27 Úvod do českého práva I URO/7UCP1 dr. Petrů vždy v úterý (29.09.2020 - 05.01.2021), P1, 11.30 - 13.05 06.09.2020 200,- Kč O11URO/20/026
28 Mezinárodní právo URO/MP dr. Petrů vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S9, 8.00 - 9.35 06.09.2020 200,- Kč O11URO/20/027
29 Obchodní právo URO/7OP dr. Petrů vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), S3, 12.20 - 14.00 06.09.2020 200,- Kč O11URO/20/028
30 Základy obecné lingvistiky URO/7ZOL doc. Pešek vždy v pátek (02.10.2020 - 08.01.2021), P1, 11.30 - 13.05 06.09.2020 200,- Kč O11URO/20/029
31 Sociokulturní rámce moderní každodennosti UUK/SRMK prof. Jiroušek vždy v pátek (02.10.2020 - 08.01.2021), S5, 11.30 - 13.05 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/030
32 Evropské dějiny a zdroje moderní kulturní identity UUK/0EDZ prof. Jiroušek vždy v pátek (02.10.2020 - 08.01.2021), S5, 9.45 - 11.20 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/031
33 Starověké, raně křesťanské a byzantské umění UUK/7SKBU dr. Horníčková vždy v pondělí (05.10.2020 - 04.01.2021), S11, 14.05 - 15.45 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/032
34 Evropské a české umění středověku (1000 - 1500) UUK/7ECUS dr. Látal vždy ve čtvrtek (01.10.2020 - 07.01.2021), S6, 8.50 - 10.30 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/033
35 Základní kurz dějin umění I UUK/7ZDU1 Mgr. Lexová vždy v sudý čtvrtek (01.10.2020, 15.10.2020, 29.10.2020, 12.11.2020,
26.11.2020, 10.12.2020, 07.01.2021), S5, 15.00 - 18.20
06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/034
36 Základní pojmy estetiky I UUK/7ZPE1 dr. Dadejík vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S5, 16.45 - 18.20 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/035
37 Teorie umělecké kritiky I UUK/EUMK1 dr. Kaplický

vždy ve středu (30.09.2020 - 06.01.2021), S11, 15.00 - 16.35

06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/036
38 Fenomén kýče UUK/7FK dr. Kubalík vždy v úterý (06.10.2020 - 12.01.2021), S6, 15.00 - 16.35 06.09.2020 200,- Kč O11UUK/20/037
  • Případné dotazy zasílejte na czv@ff.jcu.cz
  • Přihlášení je možné přes webové rozhraní zde