Čas ve středověku

Monday 11 November 2019 01:00 PM

Ústav archivnictví a pomocných věd historických si dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví doc. Martin Nodl, Ph.D. (Centrum medievistických studií v Praze).

Čas ve středověké kultuře

Přednáška s následnou diskusí se bude konat
v pondělí 11. listopadu 2019 od 13:00 hodin v místnosti Z1
(FF JU, Branišovská 31a, České Budějovice).

 

 

Add event to calendar
iCal