Of Plymouth Plantation: literární reprezentace počátků americké kolonizace (k 400. výročí Plymouthské kolonie 1620)

Thursday 9 January 2020 07:00 PM

Přednášku pronese Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D., z Ústavu anglistiky v rámci setkání Filologického klubu.

 

Blížící se výročí příchodu Otců Poutníků (Pilgrim Fathers) je příležitostí znovu reflektovat počátky literární reprezentace americké kolonizace. Přednáška bude konfrontovat 3 zásadní zdroje raného amerického snu: populární pamflety, které inspirovaly budoucí kolonizátory, dobrodružné zprávy J. Smithe (1579-1631) a jedinečnou kroniku O plymouthské kolonii (Of Plymouth Plantation) W. Bradforda (1590-1657). Přednáška ukazuje, jak se tato zvláštní polyfonie počátků „amerického snu“ odráží v celých amerických dějinách.


Více informací naleznete v pozvánce ➡️

Add event to calendar
iCal