První setkání Filologického klubu v ZS AR 2019/2020

Thursday 10 October 2019 07:00 PM

Setkání svou přednáškou Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií zahájí Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D., z Ústavu bohemistiky FF JU.

10.10. 2019 Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií (Mgr. et. Mgr. M. Janečka, Ph.D., Ústav bohemistiky, FF JU)

Anotace: Výzkum se zabývá otázkou zahrnutí popisu prostředků nonverbální komunikace do multimodální konstrukční gramatiky. Pro potřeby projektu vytvářím audiovizuální korpusy afatických pacientů i tzv. kontrolních osob. V případě vztahů gestiky a afázie zkoumám paralely v omezeních jazyka a gestiky a to, zda afatičtí pacienti nahrazují verbální deficit gesty. Vztah gestiky a afázie je dokladován pomocí experimentů, které jsou založeny na experimentech Cicone et al. (1979) a Jakob et al. (2011) – ty se nacházejí ve vzájemné opozici – afatici záměrně nekompenzují vs. kompenzují verbální deficit pomocí gest.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Add event to calendar
iCal