Doručování písemností

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Oddělení CŽV a správy IS/STAG Filozofické fakulty, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice, č. místnosti FF 00 042, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě referentky uvedené níže.

Tato písemnost se prokazatelně nepodařila doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


 

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 00 040, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Studijního oddělení u níže uvedené studijní referentky.

Níže uvedenou písemnost se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 


 

Štolová Dominika, univerzitní číslo 124103, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000357, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Štikarová Markéta, univerzitní číslo 135803, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000374, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Procházková Tereza, univerzitní číslo 131279, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000340, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Mishin Aleksei, univerzitní číslo 132753, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000322 a č. j.: S/FFI/20/00000420, ze dne 17. 7. 2020. Písemnosti nebyly převzaty, resp. byly vráceny s označením "nevyzvednuto".  Písemnosti lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Adams Mark, univerzitní číslo 133441, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000474, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Pauknerová Aneta, univerzitní číslo 128269, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000494, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Marýšková Andrea, univerzitní číslo 135444, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000617, ze dne 17. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.

Lovčí Aneta, univerzitní číslo 135961, si může převzít písemnost č. j.: S/FFI/20/00000313, ze dne 28. 7. 2020. Písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto".  Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF.