Kvalifikační práce

  • Kvalifikační práce jsou zadávány a následně i odevzdávány na příslušných ústavech.
  • Termíny pro zadávání a odevzdávání kvalifkačních prací uvádí opatření děkana, tj. aktuální HARMONOGRAM akademického roku.
  • Postup pro zadávání, zpracování a hodnocení kvalifikačních prací (včetně stanovené povinnosti studenta/studentky tuto práci před odevzdáním na ústav vložit do databáze STAG) je určen Opatřením děkana FF JU č. 12/2018 ze dne 11.10.2018.