Sdělení SO č. 1/2020 (zrušení předmětů na LS)

 

 

Sdělení studijního oddělení FF č. 1/2020

Uzavření předmětů na LS

 

V souladu s odst. 4 písm. c) čl. 21 (Organizace zápisu předmětů) Studijního a zkušebního řádu JU byly uzavřeny níže uvedené předměty

 

UAG/DA        (Diskursanalyse)

 

UAR/VPŘ13  (Metody praktické archeobotaniky)

 

UAR/NA        (Nedestruktivní archeologie)

 

UAR/MAD     (Management archeologického dědictví)