Sdělení SO č. 6/2019 (Přihlášky k SZZ - zimní termín)


Sdělení Studijního oddělení č. 6/2019
 

Přihlášení k SZZ (zimní termín)
 
 


Sdělujeme všem studentkám a studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 6. 11. 2019 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 


Od středy 6. 11. 2019 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 


Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 6. 12. 2019.


Další důležité termíny:
 
 


odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána

nejpozději do 9. 12. 1019


zveřejnění harmonogramu SZZ

nejpozději do 10. 1. 2020


termín konání SZZ

27. 1. - 31. 1. 2020