Vydávání karet STUDENT/ISIC

  • Karty STUDENT/ISIC vyrábí kartové centrum na helpdesku JU (pan Kubák, tel.: 38 903 2107, e-mail: ips@jcu.cz)
  • V případě ztráty karty kontaktujte kartové centrum, nikoliv studijní oddělení či sekretariát ústavu.
  • V případě nálezu karty vydané JU odevzdejte na nejbližší studijní oddělení, sekretariát ústavu či katedry, příp. recepci JU.