Historie


Název programu


Historie


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Studium je zaměřeno na získání základních poznatků z dějin lidstva od pravěku do současnosti a na zvládnutí základní teoretické a metodologické výbavy nezbytné pro samostatnou odbornou práci v historických vědách. Současně studium poskytuje vhled do možných aplikací poznatků historických věd tak, aby se absolventi uplatnili v praxi i bez případného navazujícího magisterského studia (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch, státní správa a samospráva).


Profil absolventa


Cílem studia programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných v praxi uplatnit teoretické poznatky z oboru historie, a to především v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu), ale i v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.), popřípadě vstoupit do navazujícího magisterského studia Historie či obdobného zaměření.


Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE