Rada studijního programu


Španělský jazyk a literatura
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


B0231A090037


Garant SP = předseda RSP


PhDr. Josef Prokop, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


Mgr. Karla Bauerová, MBA
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.