Neučitelské studijní programy - nMgr.

Navazující magisterské studium

Volně kombinovatelné studijní programy

Tyto programy lze studovat samostatně nebo ve sdruženém studiu – tedy v libovolné vzájemné kombinaci maior/minor.

V případě sdruženého studia se příslušná kombinace specifikuje již v přihlášce ke studiu.

 


Programy s pevným plánem

Tyto programy a obory neumožňují kombinace s jinými programy.
V případě překladatelství jsou možné kombinace specializací pevně stanoveny.