Rada studijního programu


Česko-německá areálová studia
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


N0231A090025


Garant SP = předseda RSP


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


Členové RSP /abecedně/


doc. Dr. habil. Jürgen Eder
Markéta Ederová
Jan Václav König
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
Mgr. Marie Sochorová
PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.