Estetika (přijímací řízení 2021/2022)


Estetika


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V něm bude po uchazeči požadováno:

 • Představení motivace pro studium a případná prezentace vlastní teoretické či autorské tvorby.
 • Interpretace vybraných textů z předloženého seznamu odborné literatury – předložení seznamu literatury (5-10 titulů) je nutnou podmínkou hlavní náplně přijímacího pohovoru.
 • Prokázání základní znalosti některého cizího jazyka.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Seznam literatury, interpretace textu = max. 60 bodů.
 • Motivace ke studiu = max. 30 bodů.
 • Základní znalost některého světového jazyka - porozumění a orientace v textu (aj., nj., fj.) = max. 10 bodů.

 

Další informace a seznam doporučené literatury lze najít na internetových stránkách oddělení estetiky FF JU, v části Informace pro uchazeče.
 


 Co tento obor nabízí?

 

 • Orientaci v základních oblastech estetiky, teorie kultury a médií.
 • Rozhled v různých uměleckých druzích (literatura, výtvarné umění, film, divadlo, fotografie).
 • Schopnost rozumět problematice umění v širším filosofickém kontextu a rozšíření filosofického vzdělání.
 • Schopnost komplexní analýzy a interpretace umění, populární kultury či médií.
 • Absolvování praktických stáží v médiích a kulturních institucích.
 • Možnost studovat formou stáže na zahraničních univerzitách.
 • Přípravu ke studiu navazujícího magisterského programu zaměřeného na oblast umění a kultury (např. Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia atp.)
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Dějiny umění, Kulturní studia, Historie, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE