Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (přijímací řízení 2021/2022)


Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou

 • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2). 
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský a ekonomický život; francouzské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); francouzsko-české vztahy.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 50 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C1
 • Znalosti z odborné administrativně-právní a ekonomické francouzštiny
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce
 • Znalosti z oblasti českého a evropského práva, ekonomie a mezinárodního obchodu
 • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit

 

Double-degree:

→ prohlédnout si prezentaci oboru


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE