Italský jazyk a kultura (přijímací řízení 2021/2022)

 

Italský jazyk a kultura

        


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou

 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Itálie; současný italský politický, společenský a ekonomický život; italské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); italsko-české vztahy. Uchazeči s vyhraněným zájmem o italskou literaturu si mohou přinést k pohovoru seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od italských autorů (v originále nebo v českém překladu).
 • Motivaci ke studiu italského jazyka a kultury. 

Předchozí znalost italského jazyka není vyžadována. Uchazeči s dobrou znalostí italštiny mohou v případě zájmu část motivačního pohovoru absolvovat v italštině.
 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost reálií, dějin a kultury Itálie, případně diskuze nad seznamem literatury = max. 100 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost italského jazyka na úrovni B2
 • Dobrou orientaci v kulturních dějinách Itálie a v italské literatuře
 • Schopnost efektivně získávat, vyhodnocovat a interpretovat informace v italštině
 • Schopnost o jazyce teoreticky uvažovat
 • Schopnost efektivně využívat jazykové technologie (textové korpusy, elektronické slovníky, strojový překlad)
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit
   
 
 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Dějiny umění, Kulturní studia, Historie, Anglický / Francouzský / Německý / Španělský jazyk a literatura, aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE