Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (přijímací řízení 2021/2022)

 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


 Jak se stát studentem?


Ke studiu bakalářského studijního programu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku a současně v přijímacím řízení vyhověl/a předepsaným požadavkům.

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Pro francouzštinu je vyžadována vstupní znalost na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský, kulturní a ekonomický život; francouzské umění.
   

Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů

 

Pohovor je hodnocen v rozsahu 0-100 bodů, ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů.


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí francouzského jazyka až k úrovni C1
 • Vhled do dějin francouzské literatury
 • Orientaci v kultuře a reáliích frankofonních zemí
 • Komplexní vhled do struktury a fungování francouzského jazyka
 • Osvojení základů z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí
 • Poznání základních principů výuky cizích jazyků
 • Absolvování asistentské praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – partnerské univerzity

 


 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, lze jej studovat výhradně v kombinaci s jiným bakalářským studijním programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

 

V rámci Filozofické fakulty JU lze kombinovat s následujícími programy:

 

Z nabídky jiných fakult JU lze přidružené programy vybírat z následující nabídky:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF)
   


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE