Anglická a americká literatura (přijímací řízení 2021/2022)

 

Anglická a americká literatura


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Anglická a americká literatura spočívá v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti anglické a americké kultury a praktické i teoretické znalosti anglického jazyka.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení

 • Praktická znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
 • Orientace v anglické a americké kultuře = max. 50 bodů  

  


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C2
 • Ucelené znalosti oboru anglická a americká literatura
 • Základy překladatelské praxe
 • Schopnost pracovat s literárním textem, vyjadřovací a argumentační dovednosti
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o literatuře
 • Dobrou orientaci v relevantních literárně-teoretických směrech 20. a 21. století
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde
   


 S čím lze tento program kombinovat?


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Bohemistika, Románská filologie, Česko-německá areálová studia, Historie, Archivnictví, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj.


 Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE