Francouzská filologie (specializace programu Románská filologie) (přijímací řízení 2021/2022)


Francouzská filologie (specializace programu Románská filologie) 


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Francouzský jazyk (nebo příbuzný program).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie (specializace programu Románská filologie) spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti francouzského jazyka, orientaci ve francouzské jazykovědě a orientaci ve francouzské literatuře.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • praktická znalost francouzského jazyka = max. 40 bodů
 • orientace ve francouzské jazykovědě = max. 30 bodů
 • orientace ve francouzské literatuře = max. 30 bodů
   


 Co tento obor nabízí?

 

 • Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C2
 • Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru francouzská filologie
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a literatuře
 • Orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století
 • Teoretické i praktické seznámení s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím pro jazykovědnou teorii i pro překladatelskou praxi
 • V rámci programu „double degree“ získání magisterského diplomu z Université de Paris a z Université de Lorraine – bližší informace ZDE
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Historie, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE