Překladatelství anglického jazyka (přijímací řízení 2021/2022)


Překladatelství anglického jazyka


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu anglické filologie nebo příbuzném.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství anglického jazyka spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti anglického jazyka (úroveň C1) a teoretické znalosti anglického jazyka (odpovídající standardům bakalářského studia anglické filologie).

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů

Hodnocení

  • Praktická znalost anglického jazyka = max. 70 bodů
  • Teoretické znalosti anglického jazyka = max. 30 bodů 
     


 Co tento program nabízí?

 
Vedle osvojení teorie získají studenti značné praktické znalosti a zkušenosti, včetně možnosti uplatnění v překladatelské praxi ještě během studia. Více viz profil absolventa zde.


 S čím lze tento program kombinovat?


Lze studovat výhradně v pevné kombinaci dvou specializací:

  • Překladatelství anglického jazyka – Překladatelství francouzského jazyka
  • Překladatelství anglického jazyka – Překladatelství španělského jazyka
     


 Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE