Komu je program učitelství pro střední školy určen

Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy je určen všem zájemcům o prakticky orientované studium učitelství humanitních oborů pro střední školy nabízených na Filozofické fakultě JU, kteří již absolvovali bakalářské studium v některém z příbuzných oborů, a kteří mají zájem dále rozvíjet své teoretické znalosti nejen v předmětech odborné oborové přípravy, ale i v pedagogicko-psychologických disciplínách a oborových didaktikách. Nedílnou součástí studia učitelství jsou i pedagogické praxe na vybraných středních školách, kde si studenti osvojí praktické dovednosti učitelské profese a seznámí se se specifiky výukového prostředí českých středních škol.