Učitelství pro střední školy se specializací dějepis


Název programu


Učitelství pro střední školy se specializací dějepis


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy se specializací dějepis výrazným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského stupně studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tak, aby jeho absolventi nalezli uplatnění jednak jako pedagogičtí pracovníci na středních školách, jednak ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem i v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci. Magisterský program vedle nezbytné praktické aplikace získaných teoretických poznatků rovněž připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání.


Profil absolventa


Cílem studia Učitelství pro střední školy se specializací dějepis je příprava kvalifikovaných pedagogů, kteří budou schopni díky didaktické a metodické průpravě aplikovat své zevrubné znalosti z oboru historie ve výuce dějepisu na středních školách. Bude u nich současně vytvořen předpoklad pro další vzdělávání v oboru historie i v didaktice a metodice dějepisu.


Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE