Rada studijního programu


Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura
 
 


Kód studijního programu

N0114A300081


Garant SP = předseda RSP


doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/

 

 Složení RSP je dostupné na stránkách Pedagogické fakulty JU