Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620

▫️ Josef HRDLIČKA – Jiří JUST – Petr ZEMEK (edd.)

 

V osmém svazku ediční řady Prameny k českým dějinám 16. – 18. století jsou formou kritické edice zpřístupněny evangelické církevní řády vydané v Čechách a na Moravě v období mezi počátkem dvacátých let 16. století, kdy do království začaly intenzivně pronikat myšlenky luterské reformace, a radikální proměnou náboženských poměrů v obou zemích po Bílé hoře. Vydavateli řádů publikovaných v knize byly evangeličtí šlechtici, kteří se jimi snažili ovlivňovat a regulovat náboženské poměry na svých panstvích. V některých případech, zejména na jihovýchodní a jihozápadní Moravě, se jejich prostřednictvím pokoušeli vybudovat vyšší rovinu evangelické církevní správy. Jádrem svazku je edice 22 českých, německých či latinských textů, z nichž jen některé byly ve své době vydány tiskem. Předchází jí obsáhlá úvodní studie, která pojednává o náboženských poměrech na šlechtických panstvích, pro něž byly řády vydány, shrnuje jejich obsah a pokouší se je interpretovat v kontextu snah evangelických šlechticů o výkon vlastní lokální konfesní politiky. Součást edice tvoří nezbytný kritický aparát a samostatné rejstříky.