Opera historica 20, 2019, č. 2

 

OBSAH

Vědecké studie / Articles

Pavel Král (Abstracts)

Political Communication among Prague, Heidelberg and London at the Time of the Bohemian Revolt. Correspondence and communication networks

 

Marek Brčák (Abstracts)

Kapucíni jako příjemci a zprostředkovatelé barokní Caritas

 

Monika Řezáčová (Abstracts)

Jiří Olivier Wallis a uherské bojiště v letech 1716 a 1717

 

Edice / Editions

Ivo Cerman (Abstracts)

Die Böhmischen Robotpatente von 1680 und der Rechtsschutz von Untertanen

Eine Edition der Dokumente

 

Historiografie a metodologie / Historiography and methodology

Václav Bůžek (Abstracts)

Die Habsburger in der frühneuzeitlichen tschechischen Geschichtsforschung

 

Zprávy o literatuře / Book reviews

Eva Lukášová – Věra Smolová, Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku (Josef Hrdlička)

Kosior, Katarzyna, Becoming a Queen in Early Modern Europe. East and West (Rostislav Smíšek)

Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku (Tomáš Malý)

Šolcová, Kateřina (ed.), Jan Jesenský, Proti tyranům (Ivo Cerman)

Sterneck, Tomáš (ed.), Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618) (Josef Hrdlička)

Malura, Jan – Ivánek, Jakub, Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850) (Markéta Skořepová)

Opll, Ferdinand – Scheutz, Martin, Die Transformation des Wiener Stadtbildes um 1700. Die Vogelschau des Bernhard Georg Andermüller von 1703 und der Stadtplan des Michel Herstal de la Tache von 1695/97 (Rostislav Smíšek)

Šeferisová Loudová, Michaela, Ve jménu moudrosti. Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století (Kateřina Pražáková)

Lengyel, Réka – Tüskés, Gábor (edd.), Learned Societies, Freemasonry, Sciences and Literature in 18th-Century Hungary. A Collection of Documents and Sources (Ivo Cerman)

Dóbék, Ágnes – Mészáros, Gábor – Vaderna, Gábor (edd.), Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 (Ivo Cerman)

 

Co je nového v raném novověku/ whatʻs new in early modern studies