Specializační seminář k politickým a kulturním dějinám 18. a 19. století II

Po 15.00–16.30 kancelář I. Cermana / I. Cerman´s office

Vyučující: doc. Dr.Phil. Ivo Cerman, Ph.D., Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

 

Cílem specializačního semináře je seznámit hlouběji s dějinami Českých zemí v epoše osvícenství a liberalismu (1740–1918), představit prameny a připravit studenty na samostatnou badatelskou práci v tomto období. Letní semestr navazuje na látku zimního semestru.

The aim of the specialized course is to provide a deeper knowledge of Bohemian lands in the age of Enlightenment and liberalism (1740-1918). We also make students acqainted with the sources and prepare them to conduct their own research in this era. The summer semester continues the work of the winter semester.

 

 • 25. 2. Owenovo křesťanství ve vývoji / The Development of Owen’s Christianity
 • 4. 3. Úloha výchovy v Owenově utopii / the role of education in Owen’s utopia
 • 11. 3. – konzultace k bakalářské práci / consultations on the bachellor’s thesis
 • 18.3. – odpadá (studijní cesta badatelů do Skotska na Owenův New Lanark)
 • 25.3. exkurze veselsko-soběslavská Blata
 • 1.4. exkurze zbudovská Blata
 • 8. 4. Prostor občanské společnosti (urbanistika, železnice, venkov, architektura) – Zd. Bezecný
 • 15. 4. exkurze Hluboká n.Vlt. (krajina a obec)
 • 22. 4. exkurze Vodňansko (Holečkov a okolí)
 • 29. 4. Nástup masových médií (zrození laciných novin v Anglii a Fr kol. 1830, nástup v R-U po 1867)
 • 6. 5. Urbanistika Českých Budějovic