Dějiny obyvatelstva II (semináře)

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Letní semestr 2019

 

Tematické okruhy:

 1. Úvodní seminář /18.2./
 2. Thomas Robert Malthus, Esej o principu populace, Praha 2002. /25.2. – A/
 3. Massimo Livi Bacci, Populace v evropské historii, Praha 2003. /4.3. – B/
 4. Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006. /11.3. – A/
 5. Otto Placht, Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století, Praha 1957, s. 77-283: III. Ztráty na obyvatelstvu a změny ve společenské skladbě po třicetileté válce, IV. Společenské složky v době vrcholení druhého nevolnictví. /18.3. – B/
 6. Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s. 17-122: I. Rozklad nevolnického zřízení (1754-1781), II. Přechod ke kapitalismu (1781-1848). /25.3.–A/
 7. Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s. 123-286: III. Rozmach kapitalismu volné soutěže (1848-1873), IV. Počátky imperialismu (1879-1914) /1.4. – B/
 8. Klaus J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004, s. 7-205: I. Migrace v období přechodu od agrární k industriální společnosti, II. Migrace v Evropě 19. a počátku 20. století. /8.4. – A/
 9. Klaus J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004, s. 216-429: III. Doba světových válek: Útěk, vyhnání, nucená práce, IV. Evropa jako imigrační kontinent na konci 20. století. /15.4. – B/
 10. Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, s. 267-379: VII. Česká společnost 1918-1938, VIII. Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století. /29.4. – A/
 11. Jakub Rákosník – Radka Šustrová, Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016. /6.5. – B/
 12. Závěrečný seminář /13.5./

 

Pracovní skupiny:

A – Petra Kyrianová, Martin Šíba, Stanislav Cisárik

B – Patricie Uhlíková, Petr Kolařík, Adam Jasz

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní účast v semináři (přípravy ve formě powerpointové prezentace).
 2. Odevzdání seminární práce (13.5.2019).

 

Kombinovaná zkouška:

 1. Podmínkou přistoupení k ústní zkoušce je úspěšné zvládnutí písemného testu.
 2. Do konečného hodnocení je zahrnuta i klasifikace seminární práce.