Historická němčina II

Zimní semestr 2020/2021

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:30 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu katerina.prazakova@gmail.com)

Prameny ke čtení a různé aktuální informace budou zpřístupněny na webových stránkách http://k.prazakova1.sweb.cz/

 

Rozvržení seminářů

1.-4. seminář: Praktické čtení pramenů z raného novověku, prohlubování schopnosti číst různá písma a porozumět dobovému sdělení v německém jazyce.

5. seminář: První zápočtový test

6.- 12. seminář: Praktické čtení pramenů z raného novověku, prohlubování schopnosti číst různá písma a porozumět dobovému sdělení v německém jazyce.

13. seminář: Druhý zápočtový test

 

Podmínky pro obdržení zápočtu

Úspěšné napsání obou zápočtových testů

 

Praktické příručky

Václav Bok, Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice 1995.

Ivana Ebelová - Zdeňka Hledíková - Jaroslav Kašpar - Alena Šimečková, Paleografická čítanka, Praha 2014.

 

Doporučená literatura k teoretickým otázkám

Václav Bok, Úvod do studia germanistiky, České Budějovice 1995.

Václav Bok - Dana Pfeiferová - Dana Šetinová, Čítanka německých literárních    textů/Deutschsprachige Literatur in Lesetexten, Plzeň 1998.

Zdeněk Masařík, Historická němčina pro archiváře, Brno, 1993.