Zpravodajství a jeho tvůrci v 15. - 17. století

Letní semestr 2018/2019

Garant předmětu: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 9:30-11:00

Kontaktní e-mail: prazakova@ff.jcu.cz

Úložiště materiálů: www.sweb.cz/K.Prazakova1

 

Přehled témat jednotlivých přednášek:

1. Od utajovaných zpráv k novinám

2. Reformace a kritika katolické církve

3. Katolické vidění světa – neuvěřitelné zázraky i dění u Svatého stolce

4. Osmanské nebezpečí - zprávy z bojišť i propagace protitureckého boje

5. Kriminální příběhy a senzační historky

6. Antisemitské letáky a noviny

7. Války v Nizozemí

8. Ovlivňování zápasu o polský královský trůn

9. Kontakty s moskevským velkoknížectvím

10. Oslava panovníků, zvláště členů habsburského rodu

12. Popisy českého povstání a počátku třicetileté války

13. Zprávy o Novém světě

 

Základní literatura:

  • Hubková, Jana, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632, Praha 2010.
  • Pražáková Kateřina, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.
  • Šimeček, Zdeněk, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích (Do devadesátých let 18. století), Brno 2011.