Životopis

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Černý, Ph.D.

Datum a místo narození: 19. 8. 1990, Česká Lípa

Adresa: Náměstí Přátelství 682, 383 01 Prachatice

Email: wencacerny@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 774 805 399

Studium:

  • 2015-2020: doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do poměrů selských rodin, Protivínsko (1780–1830) – vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
  • 2013-2015: magisterské studium oboru Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce Rodinné strategie sedláků ve vsi Vítkov 1700-1850 – vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
  • 2010-2013: bakalářské studium oboru Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce Živnostenské podnikání v Prachaticích v poválečných letech. Příspěvek k hospodářským dějinám města v polovině 20. století – vedoucí PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

 

Vědecké zaměření:

  • hospodářské a sociální dějiny novověku
  • historická demografie a genealogie
  • dějiny venkova

 

Členství ve vědeckých orgánech

  • 2021 – dosud: Odbor agrárních dějin, Česká akademie zemědělských věd Praha

 

Zahraniční studijní pobyty:

  • 2017 (říjen): Départment de démographie Université de Montréal; Bibliothèque des lettres et sciences humaines – Université de Montréal
  • 2016 (prosinec): Institut für Wirtschafts und Sotzialgeschichte, Universität Wien
  • 2016 (červenec): Cambridge Group for the History of Population and Social Structure

 

Účast na domácích vědeckých konferencích a workshopech:

2020 (4. 12.): Brno (on-line)

seminář: Možnosti zpracování serielních historických pramenů v digitálním prostředí

organizátor: Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

diskusní příspěvek: Role genealogie při zprostředkování moderních technologií historické vědě – situace v zahraniční historiografii a inspirace pro české prostředí

 

2017 (13. 9.-15. 9.): Olomouc

konference: 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků ČR.

organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Sdružení historiků ČR

diskusní příspěvek: Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice

 

2017 (16. 6.-17. 6.): Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

kolokvium: Besprechung laufender Arbeiten zur Geschichte, Literatur und Kultur des östlichen Europa.

organizátor: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Lehrstuhls für Slavische Literaturen und Kulturen Universität Passau.

diskusní příspěvek: Farmstead Headship Successors and Life Fortunes of their Siblings. Domain of Protivín 1780-1830

 

2016 (2. 6.-3. 6.): Praha

konference: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch

organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

diskusní příspěvek: Proměna sociální skladby vsí na panství Protivín (1780–1830)

 

2016 (13. 10.-14. 10.): Národní zemědělské muzeum, Praha

konference: Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku.

organizátor: Národní zemědělské muzeum; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

diskusní příspěvek: Odvod branců, délka vojenské služby a návrat vysloužilců do venkovské společnosti. Panství Protivín 1780-1830

 

2015 (23. 4.-24. 4.): Liberec

konference: Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014

organizátor: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

diskusní příspěvek: „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750‑1850)

 

Významná ocenění:

2020: 5. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie pořádané Českou demografickou společností – 2. místo v kategorii disertační práce

2015: Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014 – nedělené 1. místo s prací „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750‑1850). Současně 2. místo v rámci 14. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Šusty