Konec dějin nebo střet civilizací? Světové dějiny od roku 1989 do současnosti

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

ZS 2019/2020

 

Přednášky:

Konec dějin nebo střet civilizací?
Transformace zemí střední a východní Evropy
Rozpad bývalé Jugoslávie
Evropská unie mezi Maastrichtskou smlouvou a Brexitem
Úpadek a vzestup ruského impéria
USA od Ronalda Reagana po Donalda Trumpa
Čína v 21. století - perfektní diktatura
Islámský svět v moderní době
Globalizace v čase internetu

 

Doporučená literatura:

Čejka, Marek, Izrael a Palestina, Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno 2005.

Friedman, Thomas L., Svět je plochý. Stručné dějiny 21. století. Praha 2007.

Fukuyama, Francis, Konec dějin a poslední člověk. Praha 2002.

Gjuričová, Adéla - Kopeček, Michal (edd.), Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha 2008.

Huntington, Samuel P., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Prah, 2001.

Patterson, James T., Restless Giant: The United States from Watergate to Bush vs. Gore. Oxford 2005.

Ringen, Stein, Perfektní diktatura. Čína ve 21. století. Praha 2018.

Roux, Jean Paul, Střet náboženství. Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století). Praha 2015.

Ther, Philipp, Europe Since 1989. A History. Princeton University Press 2016.

Zubov, Andrej Borisovič, Dějiny Ruska 20. století II, 1939-2007. Praha 2015.