PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Pracovna


02 004


387 774 832

E-mail


dvorak@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Učební plány


Dějiny vědy a techniky I-II

Historická geografie

Historická geografie (pro geografy)

 


◽ Životopis

◽ Granty

◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce