Životopis

PhDr. JITKA MÁCHALOVÁ, Ph.D. (roz. Rauchová)

 • 1991–1998        sedmileté gymnázium Česká 64 v Českých Budějovicích
   
 • 1998–2003        studium oboru historie-český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské 

                                univerzity v Českých Budějovicích (Mgr.)

 • 2003–2007       studium doktorského oboru české dějiny na Historickém ústavu Jihočeské

                                univerzity v Českých Budějovicích (Ph. D.)

 • 2008                  státní rigorózní zkouška z českých dějin (PhDr.)
   
 • 2008 – dosud    odborná asistentka Historického ústavu FF JU v Českých Budějovicích

                                Specializace – historiografie, kulturní dějiny 20. století

 

Granty

 • GAJU 22/2004/H-HU První Osvobozené divadlo (2005) – řešitelka
 • FRVŠ 215/2007 Prezentace národních specifik v české kulturní historii 20. století (2007) – členka týmu
 • GAČR 409/09/P132 Divadlo a kulturní politika KSČ 1945-1956. Proměny uměleckého směřování a adaptační strategie (2009-2011) - řešitelka
 • GAČR P410/12/0726 Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951 (2012-2014) – členka týmu