Dějiny každodenní kultury antické civilizace I

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2020/2021, zimní semestr

Rozsah: 2/0

Čas a místo konání: čtvrtek 8,50-10,20 (S10)

 

Přednáška přibližuje obraz každodenního života v řeckém světě. Na pozadí historických událostí a změn v antickém světě a za pomoci citací z antických autorů je vysvětlován řecký způsob života a jeho odlišnost od okolního, „barbarského“ světa. Zdůrazněna je role umění, literatury, jazyka a náboženství, která byla zodpovědná za identitu řecké kultury po více než dvě tisíciletí.

 

Rozvržení přednášek:

1, vznik řecké civilizace a její základní epochy

2, vznik polis, vznik alfabety, vznik a vývoj literatury; svět řeckých dialektů

3, řecké město od chrámů až po kanalizaci

4, politika a běžný život – občan a stát; úřady, ústava, vojsko, otroci

5, mýty, státní kulty, věštírny, mystéria; svátky, slavnosti, sport a hry

6, řecké divadlo jako zhmotnění mýtu a zrcadlo polis

7, Řekové a moře: objevování světa a kolonizace 

8, zemědělství a řemesla; lokální i dálkový obchod; peníze

9, soukromý svět: sex, manželství, rodina, symposion, jídlo a pití, osobní hygiena

10, výchova, škola a vzdělání; filozofie a rétorika

11, výtvarné umění a architektura

12, literatura všeho druhu a její uchování; řečtina jako globální jazyk v době helénistické, římské a byzantské

13, pýcha řecké učenosti – astronomie, matematika, geografie a lékařství

14, fenomén helenizace a tvrdošíjné životaschopnosti řecké kultury

 

Doporučená studijní literatura:

Lesley Adkins – Roy A. Adkins, Starověké Řecko, Praha 2011.

Antonín Bartoněk, Světem starých Řeků, Praha 1977.

Antonín Bartoněk, Zlatá Egeis, Praha 1969.

Jochen Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.

Bořivoj Borecký – Růžena Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.

Jan Bouzek - Iva Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.

Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015.

Luciano Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.

Růžena Dostálová, Byzantská vzdělanost, Praha 2003.

Růžena Dostálová - Radislav Hošek, Antická mystéria, Praha 1997.

Michael Grant, Klasické Řecko, Praha 2004.

Robert Graves, Řecké mýty, Praha 2004.

Radislav Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004.

Radislav Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972.

Samuel Noah Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.

Zdeněk Kratochvíl, Mýtus, filosofie, věda I a II, Praha 1995.

Peter Levi, Svět starého Řecka, Praha 1995.

Pavel Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.

Pavel Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1998.

Pavel Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.

Pavel Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 2003.

Robin Osborne, Dějiny klasického Řecka, Praha 2010.

Nicholas Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007.

Peter Parsons, Dějiny ukryté v písku, Praha 2008.

Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.

Friedo Ricken, Antická filosofie, Olomouc 2002.

Anna Świderková, Tvář helénistického světa. Od Alexandra Velikého do císaře Augusta, Praha 1983.

Vladimír Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1976.

Ladislav Vidman, Od Olympu k Panteonu, Praha 1997.

Vojtěch Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972.