Faktor Lukáš

Modely chování a jednání nižší šlechty na dvoře posledních pánů z Hradce a Slavatů (1570-1650)

Předkládaná práce Modely chování a jednání nižší šlechty na dvoře posledních pánů z Hradce a Slavatů (1570-1650) analyzuje vztahy nižších šlechticů usedlých v okolí jindřichohradeckého dominia s Adamem II. z Hradce, Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka a jeho synem Adamem Pavlem z Chlumu a Košumberka. Rozebírá zejména strukturu jejich klientelských sítí a projevy chování do nich zapojených urozenců. Podobně je přiblížena i osoba patrona. Dále tato práce osvětluje, na základě modelových příkladů, jednání a chování jednotlivců i rodových skupin nižších šlechticů. Při jejich identifikaci se soustřeďuje na rodinné a majetkové poměry. Pozornost je věnována také zapojení nižších šlechticů do krajských úřadů a na provázanost regionálního mocenského systému a klientelské sítě posledních pánů z Hradce a Slavatů.