Pražák Václav

Mezi normou a skutečností. Vrchnostenští úředníci na panství Jindřichův Hradec 1693-1733

Diplomová práce se zabývá problematikou lokální moci a prosazování normy na panství Jindřichův Hradec v období vlády prvních Černínů na přelomu 17. a 18. století. Hlavní oblast výzkumu představovalo zjištění úlohy neformálních vztahů mezi zdejšími vrchnostenskými úředníky a jejich sociálním okolím. V této souvislosti bylo poukázáno na nesoulad mezi nařízeními normy (v tomto případě hospodářské instrukce) a jejím dopadem a fungováním v praxi. Pomocí prozopografické analýzy se podařilo rekonstruovat personální obsazení jindřichohradecké vrchnostenské kanceláře a především na základě hospodářské a osobní korespondence doložit a interpretovat vazby, které úředníky spojovaly s jejich okolím. Ve srovnání jejich působení s předepsaným nařízením bylo možné určit, že tyto vztahy sehrávaly významnou úlohu a nemalou měrou se podílely na skutečné účinnosti normy v praxi. Práce na konkrétních příkladech ukazuje různé aspekty působení úřednictva a rovněž reflexi subjektivního vnímání svého postavení v rámci správních orgánů. Práci doplňuje edice hospodářské instrukce pro Jindřichův Hradec z roku 1720 a biogramy jednotlivých vrchnostenských úředníků působících na jindřichohradeckém panství ve zkoumaném období.