Třeček Čeněk

Výtvarné sběratelství Slavatů v 17. století

Diplomová práce se zabývá problematikou výtvarné oblasti kulturních aktivit jednoho z předních českých šlechtických rodů 17. století. Výtvarné sběratelství zde není posuzováno pouze podle kvalit jednotlivých výtvarných děl a jejich autorů. Dochované prameny tento způsob téměř neumožňují. Sběratelství je zde chápáno jako soubor širokých aktivit spojených s výtvarným dílem, jeho vznikem, autorem, způsobem prodeje, cenou i umístěním ve sbírce. Práce je doplněné o úvodní kapitoly, které umožňují získat osobní informace o jednotlivých členech rodu, jejich majetku a vzdělání, na základě těchto informací si lze lépe vytvořit představu o vztahu k výtvarnému sběratelství u konkrétních členů rodu. Kapitola o soudobém výtvarném sběratelství pak umožňuje zařadit slavatovské výtvarné sbírky do širšího prostoru českých sběratelů, srovnat je s předními českými sbírkami a sběrateli.