Diplomové práce

  • Láfová Jana: Mýtus o Théseovi v římské a novodobé literatuře
  • Pytelková Petra: Postava Médey v římské literatuře a v novodobých dějinách
  • Šťastná Zuzana: Postava Faidry v římské literatuře a v novodobých zpracováních
  • Žáková Adéla: Mýtus o Orfeovi v římské a novodobé literatuře