Disertační práce

  • Mgr. Bohumil Jiroušek, Josef Klik a české dějepisectví, České Budějovice 1998.