Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2017)


 Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Auzká Lucie


Dětství a mládí Karla VI. ze Schwarzenbergu


 Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.


 Smíšek Václav


Svatba Jana mladšího Popela z Lobkovic a Bohunky z Rožmberka roku 1556


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Reitinger Tomáš


Strýčický jazykový ostrov. Život obyvatel v letech 1938-1946 pohledem hospodářských a sociálních dějin


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Kůrková Petra


Patronát posledních Rožmberků (na příkladu Prachatic)


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Mušková Monika


Spor o neuzavřené manželství Petra II. ze Švamberka a Elišky ze Žerotína


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Samek Jakub


Hřbitovy české reformace. Nová pohřebiště v jižních Čechách v letech 1500-1620


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Kolařík Petr


Četnictvo a kriminální činnost na Jindřichohradecku v letech 1918-1938


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Šmejkal Petr


Karel Weis a Veselí nad Lužnicí v zrcadle osobní korespondence


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Váchová Aneta


Jiří Chalupa a činnost Odboru mladých Spolku divadelních ochotníků v Havlíčkově Brodě 1938-1945


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Hubená Tereza


Adam František ze Schwarzenberku a Marie Arnoštka Františka z Rietbergu. Příběh jednoho neuskutečněného sňatku


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Jasz Adam


Československo-americké vztahy na prahu studené války


 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


 Popelínský Radek


Reakce amerického prezidenta F. D. Roosevelta na útok v Pearl Harboru a vstup USA do druhé světové války


 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.