Seznam zadaných diplomových prací (prosinec 2014)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Bc. Tereza Šimonová


Život a dílo historika a pedagoga Františka Bosáka


 doc. PhDr. J. Blüml, CSc.


 Bc. Lucie Ausobská


Každodenní život ve svědectvích urozených osob a jejich nezájmu o válečná tažení v předbělohorské době


 prof. PhDr. V. Bůžek, CSc.


 Bc. Jan Palkovič


Pašijové hry v Hořicích na Šumavě


 prof. PhDr. V. Bůžek, CSc.


 Bc. Kristýna Bauerová


Schwarzenberkové a Řád zlatého rouna v 17. – 19. století


 PhDr. R. Smíšek, Ph.D.


 Bc. Jiří Cvrček


Proces Augustin Machalka a spol.


 PhDr. M. Šmíd, Ph.D.


 Bc. Tomáš Koutský


Informační síť hlavního představitele protirakouského odboje T. G. Masaryka v době první světové války


 PhDr. M. Šmíd, Ph.D.


 Bc. Tereza Rillichová


Osobnost Karla Farského v církevním životě Československa ve 20. letech 20. století


 PhDr. M. Šmíd, Ph.D.


 Bc. Josef Slavata


Vztah německé armádní elity k A. Hitlerovi na východní frontě (1941-1945)


 PhDr. M. Šmíd, Ph.D.