Svazek 13 (2007)

D. Blümlová - Z. Gilarová a kol.: Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století.

HISTORIA CULTURAE XIII, Studia 8

 

Předkládané kapitoly jsou svého druhu procházkou secesí, avšak procházkou kulturně historickou, při níž nás nezajímají pouze proporce a tvary jejích podob, ale konkrétní dějinné výseče s tvůrci i recipienty, s dobovými antagonismy, zvyklostmi a atributy. Koncepce uspořádání textu se tuto procházku snaží simulovat.

 

OBSAH

Svůdný čas secese 5
"Dionýsův templ" a secesní nálady v Pardubicích po roce 1900 (Pavel Panoch) 18
"Aby vkus umělecký se budil i pěstoval a tím šířil se zájem pro věci krásné…", počátky českého uměleckého výstavnictví a prezentace sochařských objektů na příkladu Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší (Jana Cermanová) 42
Čas secese ve světle nově objevených časopisů studentů pražské AVU z přelomu 19. a 20. století (Tomáš Sekyrka) 59
Historik mezi umělci (Přátelství Josefa Šusty s Benešem Knüpferem a Janem Kotěrou) (Josef Blüml) 75
Motýli všech barev. České dekorativní a luxusní sklo na přelomu 19. a 20. století (1889 - 1915) (Petr Nový) 91
Návrhy paličkovaných čipiek Vojtecha Angyala (Juraj Zajonc) 118
Odlesk secesného cítenia v krajinomaľbe vidieckych samoukov (Oľga Danglová) 155
"Kniha jako umělecké dílo" (Robert Sak) 179
Vojtěch Preissig - umělec a manažer (Bedřich Kocman) 199
Artuš Scheiner a Václav Tille (Ilustrátor, vypravěč a pohádka doby secese) (Dagmar Blümlová) 206
Mezi imortelami a relikviemi (K charakteru české básnické secese) (Viktor Viktora) 223
Secesní dekorativnost jako součinitel poetiky Čechových Písní otroka (Dalibor Tureček) 229
Modifikace secese v básnické tvorbě Otokara Březiny (Martina Halamová) 237
Reflexe secesní erotiky v rané tvorbě a sebeprezentaci Jarmila Krecara z Růžokvětu (Petr Kubát) 246
Česká divadelní scénografie počátku století (Jitka Rauchová) 271
Nevšední portrét Hany Kvapilové (1860-1907) (Monika Poláková) 281
Přelom století: ženy, jejich lékařky, deníky a vlastní těla (Milena Lenderová) 309
"Živý obraz" Návštěva císaře Františka Josefa I. v Jablonci nad Nisou 24. června 1906 (Jana Nová) 322
Lze v Čechách hovořit o secesní gastronomii? (Martin Franc) 347
Návrat secese v čase obrody. Výstava Česká secese - umění 1900. Hluboká nad Vltavou - Brno 1966/7 (Zuzana Gilarová) 356
Lotyšská secese (secese a lotyšská společnost) (Ivan Malý) 368
The Time of the Art Noveau 378
Ediční poznámka 384
Seznam autorů