Svazek 6 (2005)

Jaroslav Goll a jeho žáci

HISTORIA CULTURAE VI, Studia 5

(edd. B. Jiroušek - J. Blüml - D. Blümlová, 704 s.)

Sborník z konference Jaroslav Goll a jeho žáci, která se konala 6.-8. dubna 2005 v Českých Budějovicích v rámci stejnojmenného grantu GA ČR, jehož nositelem je Historický ústav Jihočeské univerzity. Přibližuje problematiku českého dějepisectví na přelomu 19. a 20. století v personální, metodologické i tematické rovině s přihlédnutím k evropským souvislostem.

 

Obsah:

Několik slov úvodem (V. Bůžek - M. Novotný)

 1. Historik Jaroslav Goll a jeho místo v českém dějepisectví (B. Jiroušek)

 2. Dzieło życia Michała Bobrzyńskiego w oczach współczesnych (I. Lewandowska-Malec)

  Oswald Marian Balzer jako zwolennik historii porównawczej prawa i ustroju(A. Karabowicz)

  L'influenza di Pasquale Villari sul pensiero italiano nella storiografia tra il 1800 e il 1900 (F. M. Fabbri)

  Tzv. Gollova škola a vídeňský "Institut" (I. Hlaváček)

  Gollova škola a Kommission für Neuere Geschichte Österreichs (E. Mikušek)

  Rakouský institut v Římě a čeští badatelé v letech 1887-1914 (J. Rauchová)

  Jaroslav Goll a počátky české kulturní historie (J. Blüml)

 3. W. W. Tomek jako pedagog (M. Řezník)

  Historické myšlení Wácslawa Wladiwoje Tomka (B. Jiroušek)

  Die Stellung von Georg Waitz in der deutschen Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts (U. Muhlack)

  Josef Kalousek a Jaroslav Goll (M. Ryantová)

  Respektující rivalita: Jaroslav Goll a Jaromír Čelakovský na mocenském poli české historiografie (L. Velek)

  Jindřich Vančura a Jaroslav Goll - dějiny jednoho (ne)přátelství (D. Olšáková)

  Gollovo a Masarykovo čtení Františka Palackého (T. Hermann)

  Historikem z nouze? Sebereflexe šedesátky Jaroslava Golla (J. Čechura)

  Tři pokusy o karikaturu, resp. karikování Gollovy školy (J. Štaif)

  Historik - věc veřejná. Jaroslav Goll a česká literární moderna (L. Řezníková)

  Historie literární a Gollova škola (K. Bláhová)

 4. Gollovec Josef Pekař? (Z. Beneš)

  Gollův žák Josef Šusta (J. Lach)

  Pár poznámek k "vyběrači kosů", aneb Ladislav Hofman, Viktor Dyk a TGM(D. Blümlová)

  Historické dílo Josefa Vítězslava Šimáka (H. Kábová)

  Šimákova historická vlastivěda (R. Ferstl)

  Václav Novotný (1869-1932) - žák, kolega a učitel (J. Hoffmannová)

  Vztah učitel - žák v osobní korespondenci J. Golla s G. Friedrichem (L. Sulitková)

  Jaroslav Bidlo a Gollova škola (M. Ďurčanský)

  Gollova škola a "hodný žák" Zdeněk Nejedlý (J. Křesťan)

  Jaroslav Prokeš a Otakar Odložilík ve vzájemném poměru a v poměru ke Gollovi a jeho odkazu (M. Sekyrková)

  Bedřich Mendl a sociální dějiny středověku (M. Nodl)

  František Roubík a mapy v historikově práci (P. Holát)

  František Hrubý a historický seminář v Brně (T. Borovský)

  O počiatkoch štúdia histórie na Univerzite Komenského v Bratislave (J. Baďurík)

  Studium českých náboženských dějin v období dominance Gollovy školy(Z. R. Nešpor)

 5. K rodinnému zázemí Jaroslava Golla (vzpomínky Ády Hodáčové) (J. Dvořák)

  Listy z mládí. Ervín Špindler Jaroslavu Gollovi (M. Pokorná)

  Jaroslav Goll a orličtí Schwarzenbergové (Z. Bezecný)

  Jaroslav Bidlo: Moje styky s Gollem (ed. M. Ďurčanský)