Jiné projekty

Operační programy přeshraniční spolupráce
 

  • Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (doba řešení 2016-2019)

Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí

(Projekt Cíl EÚS 2014-2020 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, partneři: Universität Passau a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 

  • PhDr. Jana Zahradníková (doba řešení 2012-2014)

Česko-bavorský dějepis
(Projekt EU Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, partneři: Universität Passau a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

 

  • Mgr. Kateřina Pražáková (doba řešení 2011-2013)

60 let EU - kulturní krajiny a identity v rakousko-českém příhraničí
(Projekt EU evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013)

 

Výzkumné centrum Historického ústavu FF JU