Jiřina Vonášková

studentka 2. ročníku ETSN
Bild-Werk e.V., Frauenau (SRN)


 

 

Ve Frauenau jsem strávila část své odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já tedy část letních prázdnin v roce 2010 prožila v SRN, ve Svobodném státě Bavorsko.

 

 

 Každé léto již od roku 1987 se v bavorském Frauenau konná Mezinárodní letní Akademie (Sommer Bild-Werk), na které se schází přes 200 milovníků umění z celého světa, aby se zúčastnili několikadenních kurzů práce se sklem a dřevem, malířství, sochařství, tištěné grafiky, fotografie či vizuálních médií a aby si vyměnili zkušenosti. Kurzy jsou určeny pro profesionály i amatéry, proto se zde setkává obrovské spektrum tvůrčích osobností. 

 

    

 

Zakladatelem Bild-Werk je Erwin Eisch, jehož setkání s americkým umělcem Harveym K. Littletonem ve Frauenau je považováno za začátek nové éry ve zpracování skla. Jeho práce jsou k vidění ve sklářském muzeu ve Frauenau, které je jedno z největších tohoto druhu světě. 

Během odborné praxe byla mým hlavním úkolem péče o účastníky letní akademie. Základ mých povinností představovalo zejména tlumočení, tvorba překladů nejrůznějších informačních letáků, ale i smluv. 

Podílela jsem se např. na pořádání několika vernisáží, koncertu argentinské kapely, na organizaci Dne otevřených dveří i na každodenních přednáškách lektorů.

 

 

Díky tomu, že Bild-Werk Frauenau je spolek, který čerpá finance např. i z fondů EU nebo z Česko-německého fondu budoucnosti, jsem se seznámila i s potřebnými náležitostmi při podávání žádostí i s finančním řízením celého spolku.

Největším přínosem bylo jednoznačně prohloubení mých jazykových schopností, především němčiny a angličtiny, jelikož veškeré akce probíhaly dvojjazyčně.

Dále jsem si vyzkoušela pracovat s lidmi z nejrůznějších koutů světa (Japonsko, USA, Izrael, Maďarsko…).

Přínosné je ale i poznání sebe sama, vědomí zvládnutí situace. Především ze začátku to bylo opravdu velmi náročné,  překonat svůj prvotního strach, který při odjezdu do Frauenau musel zůstat za hranicemi ČR, a s novou situací se vyrovnat.

 
Vše jsem ale zvládla a na odborné praktikum vzpomínám jen v dobrém :-)